۲۵ تیر, ۱۳۹۸
آگهی‌های استخدام برق 9 مهر ۹۸

برای موفقیت در یک مذاکره، فارغ از سبک انتخابی‌تان و برای کاهش تنش‌ها و افزایش احتمال به نتیجه رسیدن، باید ۶ مرحله‌ی تکنیکی را انجام داد:

برای موفقیت در یک مذاکره، فارغ از سبک انتخابی‌تان و برای کاهش تنش‌ها و افزایش احتمال به نتیجه رسیدن، باید ۶ مرحله‌ی تکنیکی به نام “رفع تعارضات ارتباطی […]