خلاصه وضعیت بورس

خلاصه وضعیت بورس یکشنبه 18 خرداد 99 : ورود بی سابقه پول به بورس

خلاصه وضعیت بورس یکشنبه 18 خرداد 99   ورود پول حقیقی امروز بیش از 14 هزار میلیارد ریال بود. که این ارزش ورود پول در بازارِ […]