صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن

درحال حاضر صنایع ما با مشكلات زیادی روبرو است، از جمله این مسایل و مشکلات می توان به مشكل نقدینگی، هزینه های بالای تولید ، دشواری […]