دوربین تشخیص چهره اتمی

دوربین مداربسته با قابلیت تشخیص چهره

دوربین های نظارتی به زودی غیر قابل تشخیص خواهد شد. زمان برای تغییر بزرگ فرا رسیده است! اغلب گفته می شود که در انگلستان بیش از […]