10 خطای رایج دوربین های مداربسته

10 خطای رایج دوربین های مداربسته

10 خطای رایج دوربین های مداربسته 1- از وصل بودن صحیح کابل ها مطمئن شوید. گاهی یک مشکل ساده مثل اتصالی یا درست وصل نشدن کابل […]