findjob

آگهی استخدام برق 31 تیر ۹۸

آگهی استخدام برق 31 تیر ۹۸ از مهندس برق پایه ۲ دارای پروانه، جهت مهندسان مشاور دعوت بعمل می‌آید. تلفن: ۴۴۸۷۳۷۰۷,۴۴۸۳۸۴۷۹جهت واحد R&D: – توانایی طراحی […]