۳ شهریور, ۱۳۹۸
بیومس چیست

بیومس چیست؟

بیومس سوختی است که از مواد ارگانیک بدست می آید. که یک منبع انرژی تجدیدپذیر و قابل بازیابی است. و به منظور تولید الکتریسیته و سایر […]