۱۰ تیر, ۱۳۹۸
صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن

درحال حاضر صنایع ما با مشکلات زیادی روبرو است، از جمله این مسایل و مشکلات می توان به مشکل نقدینگی، هزینه های بالای تولید ، دشواری […]