۲۹ تیر, ۱۳۹۸
frame-per-second_01

fps در دوربین های مداربسته چیست؟

fps در دوربین های مداربسته چیست؟ قاب بر ثانیه (frames per second) در دوربین های مداربسته چیست؟ قاب بر ثانیه به اختصار با fps نمایش داده […]