آینده سیستم های امنیتی خانگی چیست؟

چگونه از DVR های داهوا در برابر حمله های آنلاین مراقبت کنیم؟

چگونه از DVR های داهوا در برابر حمله های آنلاین مراقبت کنیم؟ مدتی قبل، یک نقطه ضعف در سیستم امنیتی داهوا مشاهده شد. این ضعف در […]