جزئیات افزایش تولید خودرو در بهار

شرط جدید برای فروش فوق العاده خودرو

شرط جدید برای فروش فوق العاده خودرو آن طور که جعفر سرقینی عنوان کرده، قرار است تا پایان سال ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو از مسیر فروش فوق‌العاده عرضه […]