۱۰ شهریور, ۱۳۹۸
optical-fiber-cable

فیبر نوری (fiber optic cable) چیست؟

فیبر نوری (fiber optic cable) چیست؟ فیبر نوری (fiber optic cable) یک نوع کابل شبکه است. که از چند رشته فیبر شیشه ای در درون یک […]
۸ مرداد, ۱۳۹۸
rs4852

مفهوم استانداردهای RS485 و RS422

مفهوم استانداردهای RS485 و RS422 مزایای RS485 و RS422 خطوط RS485 و RS422 خطوط را به شکل های متفاوتی هدایت می شوند. برای هر سیگنال دو […]