ادیسون مخترع بهتری بود یا تسلا؟

ادیسون مخترع بهتری بود یا تسلا؟

ادیسون مخترع بهتری بود یا تسلا؟ نیکلاس تسلا دانشمند صرب-آمریکایی است. او به عنوان نابغه و مخترع بزرگ شناخته می شود. که بسیاری از سیستم های […]