۹ شهریور, ۱۳۹۸
Thomas-Edison-Contribution-Featured

۱۴ نکته جالب درباره برق

۱۴ نکته جالب درباره برق ۱- الکتریسیته با سرعت نور حرکت می کند. یعنی با سرعتی بیش از ۱۸۶۰۰۰ مایل بر ثانیه ۲- جرقه الکتریکی ممکن […]