۱۱ تیر, ۱۳۹۸
fire alarm cable

مقایسه مابین کابل های اعلام حریق نسوز Resistant و Retardant

در این متن به مقایسه مابین کابل اعلام‎حریق نسوز Resistant و Retardant می پردازیم. به طور کلی دو نوع کابل اعلام حریق نسوز وجود دارد. کابل […]