۸ مرداد, ۱۳۹۸
rs4852

مفهوم استانداردهای RS485 و RS422

مفهوم استانداردهای RS485 و RS422 مزایای RS485 و RS422 خطوط RS485 و RS422 خطوط را به شکل های متفاوتی هدایت می شوند. برای هر سیگنال دو […]